Zespół Szkół im. Bolesława Prusa w Częstochowie

Technikum nr 11 w Częstochowie

Zespół Szkół im. Bolesława Prusa w Częstochowie
Technikum Nr 11 (4-letnie):
* technik elektronik
* technik informatyk
* technik mechanik
* technik ochrony środowiska
* technik mechatronik
* technik hutnik
* technik geodeta
* technik prac biurowych


Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr. 9 (3-letnia):

* mechanik monter maszyn i urządzeń
* monter elektronik
* monter mechatronik
* elektromechanik
* mechanik automatyki przemysłowej urządzeń precyzyjnych


Szkoła policealna po liceum ogólnokształcącym Nr 2 :

* technik mechatronik
* technik administracji